..."My z niego wszyscy"...

0

Z okazji zbliżającej się 75 rocznicy powstania Państwa Podziemnego Instytut Pamięci Narodowej wspólnie ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej apeluje o zorganizowanie w całym kraju obchodów tego wydarzenia pod hasłem “My z niego wszyscy”. Zgodnie z apelem MEN wszystkie szkoły, w tym również SP 46 w Szczecinie przyłączają się do obchodów tego ważnego dla naszego kraju wydarzenia, przypominając uczniom o dziele Polski Podziemnej.

Szanowni Państwo,

Przed 75 laty, 27 września 1939 r., rozpoczęto tworzenie struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Było ono fenomenem na skalę światową. Tajne struktury państwa polskiego, podległe Rządowi RP na uchodźstwie nie miały swojego odpowiednika w żadnym innym kraju. Rozbudowane piony wojskowy i cywilny pozwalały na zachowanie ciągłości struktur państwowych. Dziełem Polskiego Państwa Podziemnego było nie tylko podjęcie otwartej walki z okupantem w ramach akcji „Burza”, której 70. rocznicę również w tym roku, obchodzimy, ale stworzenie siły moralnej, niepodległościowej tradycji, która pozwoliła przetrwać także czas komunistycznej dyktatury.
(fragment listu otwartego Prezesa IPN)

Cześć i chwała bohaterom!

Komentarze zamknięte.