Nie pal przy mnie - proszę!

0
W naszej szkole realizowany jest program profilaktyki antytytoniowej pod hasłem NIE PAL PRZY MNIE PROSZĘ. Program ten skierowany jest do uczniów kl. 1-3 . Ma on na celu uporządkowanie i poszerzenie informacji NT zdrowia, kształtowanie odpowiedzialności za własne zdrowie. Ponadto uwrażliwia dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego oraz pomaga radzić sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą. Pierwsze zajęcia odbyły się w kl 3b. Przeprowadziły je Elżbieta Buczkowska i Katarzyna Borzycka. Szkolnym koordynatorem programu jest Elżbieta Buczkowska.

Komentarze zamknięte.