0
Dnia 24 kwietnia 2017r. Panie ze Straży Miejskiej rozpoczęły w naszej szkole prowadzenie cyklu zajęć edukacyjno-wychowawczych dotyczących tematyki agresji i przemocy. W trakcie tych spotkań uczniowie klas IV – VI nabywają wiedzę oraz umiejętności radzenia sobie z agresją.
                                                                                                                                                                                                                                          Pedagog
Maria Grądek

Komentarze zamknięte.