0
Dnia 24 kwietnia 2017r. zaproszono rodziców SP 46 na spotkanie z Panią nadkomisarz Katarzyną Legan,  ekspertem z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Licznie przybyłym rodzicom przedstawiono prezentację dotyczącą zjawiska przemocy w rodzinie. Zapoznano ich  także z instytucjami niosącymi pomoc ofiarom tego zjawiska.
                                                                                                                                        Pedagog
Maria Grądek

Komentarze zamknięte.