Komunikat MOPR - Rodzicielstwo zastępcze

0
                                     UWAGA !!!!
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wznawia kampanię „Rodzicielstwo zastępcze – dom dla dziecka, satysfakcja i praca dla odpowiedzialnych”. Jej celem jest popularyzacja idei rodzicielstwa zastępczego i pozyskanie nowych kandydatów na rodziców zastępczych.
Obecnie w Szczecinie ponad 700 dzieci przebywa w rodzinach zastępczych; w pieczy instytucjonalnej nadal przebywa około 300 dzieci. To głównie dla nich potrzebni są rodzice zastępczy.  W nowej rodzinie dziecko będzie miało szansę na prawidłowy  rozwój. To w rodzinie znajdzie miłość i tak bardzo potrzebne poczucie bezpieczeństwa.
Wszelkie informacje dotyczące  form rodzinnej pieczy zastępczej można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie ( Dział Pieczy Zastępczej ul. Słowackiego 13, tel. 91 421 12 21 lub ul. Sławomira 10 tel. 91 421 17 09).

Komentarze zamknięte.