Wyprawka szkolna - "Dobry Start 300+"

0
Rodzice!
Przypominamy, iż trwa przyjmowanie wniosków w ramach programu „Dobry start” – gwarantującego wsparcie na zakup szkolnej wyprawki w wysokości 300 zł na dziecko.
Z programu mogą skorzystać rodzice dzieci uczących się w wieku do ukończenia 20. roku życia lub do 24. roku życia w przypadku dzieci z niepełnosprawnością.
Świadczenie Dobry Start nie przysługuje na dziecko uczęszczające do przedszkola, w tym realizujące roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. zerówka) w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego.
Świadczenie przyznawane jest niezależnie od dochodu.
Gdzie złożyć wnioski?
 
Wnioski można złożyć na dwóch formach :
Elektronicznej:
  • Za pomocą bankowości elektronicznej;
  • Poprzez portal Emp@
Papierowej w trzech punktach na terenie miasta:
  • Kadłubka 12, w godz. 7:30 – 16:00;
  • Kaszubska 30 – w godz. 7:30 -16:00;
  • Rydla 39/40 (filia UM) – w godz. 08:00 – 16:00;
  • oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej.
Dokumenty można złożyć do 30 listopada. Wypłata świadczenia nastąpi najpóźniej w ciagu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.
Więcej informacji: www.swiadczenia.szczecin.pl  (zakładka „Dobry Start”)

Komentarze zamknięte.