Uezpieczenie w r. szk. 2018/19

0
Ubezpieczenie NNW w Hestii Biznes
na rok szkolny 2018/2019
 
Składkę na ubezpieczenie należy zapłacić do dnia 15 października na 3 sposoby:
1) Na konto Rady Rodziców
Numer konta Rady Rodziców: 83 1240 1864 1111 0010 2661 9292
W tytule wpisując imię i nazwisko ucznia oraz klasę.
2) U Wychowawcy
3) U Skarbnika
 
 Przedmiot ubezpieczenia
Ochrona ubezpieczeniowa NNW działa przez cały rok szkolny, łącznie z wakacjami, feriami zimowymi, przez 24 godziny na dobę. Obowiązuje na terenie kraju (RP) oraz za granicą. Ubezpieczamy dzieci, uczniów  i personel od wypadków mogących nastąpić na terenie placówki oświatowej, w drodze na zajęcia i z powrotem, na wycieczce i w życiu prywatnym.
Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych między innymi w wyniku :
1) Skutków padaczki rozpoznanej przed dniem objęcia Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową oraz padaczki będącej następstwem chorób lub nieszczęśliwych wypadków zaistniałych przed tym dniem
2) Udziału w bójce
Pozostałe wyłączenie zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Hestia Biznes PAB/OW027/1601
WARIANTY UBEZPIECZEŃ
Ogólne warunki ubezpieczenia dostępne pod linkiem:
https://cdn.bsbox.pl/files/hestia/ODY7MDA_/455f0a783d1efd9876c3be938e0c6fbd_documents.pdf

Komentarze zamknięte.