0
   Opłata  za   obiady  w maju  2019 r. wynosi:
klasy   1 – 8:  20 dni  x  4,00 zł =  80,00
Wpłat   dokonać  w   terminie   od  26.04.2019 r.  –  do 06.05.2019 r.
Odpisy  obiadowe  za miesiąc  kwiecień  będą wypłacane  po zakończeniu wpłat  za  maj 2019.  Należności  będzie można odebrać  w  sekretariacie  szkoły.
Należność za wyżywienie  dla  oddziału  przedszkolnego  podana  będzie wychowawcy.

 

 

Komentarze zamknięte.