XVIII Sejmik Samorządów Uczniowskich

0
Dnia 27 maja 2019 r. przedstawiciele  Samorządu Uczniowskiego w składzie: Hanna Zielińska, Julia Romer, Marcel Bartczak, Maciej Janowiec i Dominik Sołtys brali udział w XVIII Sejmiku Samorządów Szkół Podstawowych Miasta Szczecina. Spotkanie odbyło się w siedzibie Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, a tematem przewodnim było: Od samorządu szkolnego do samorządu lokalnego. Uczniowie z kilku szkół podstawowych przedstawili szkolne inicjatywy podejmowane na rzecz społeczności uczniowskiej i lokalnej . Gośćmi specjalnymi sejmiku byli : Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego – Stanisław Wziątek oraz Kierownik Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego -Małgorzata Ludwiczek. Uczniowie uczestniczyli w dyskusjach i prelekcjach związanych ze stawianiem pierwszych kroków w samorządzie szkolnym, a następnie lokalnym.

Komentarze zamknięte.