Nabór do szkół ponadpodstawowych (i ponadgimnazjalnych)

0
Szanowni Państwo – Rodzice ósmoklasistów,
W systemie Nabór na kontach kandydatów została udostępniona funkcjonalność, która pozwala na wprowadzenie przez kandydatów wyników ze świadectwa, wyników egzaminu oraz szczególnych osiągnięć kandydata.
W jaki sposób kandydat może wprowadzić wyniki do systemu Nabór:
  1. Należy zalogować się na swoje konto.
  2. Po zalogowaniu przy wniosku ze statusem Zweryfikowany w rekrutacji podstawowej należy kliknąć przycisk Wybierz akcję i wybrać Wyniki ze świadectwa.
  3. Wprowadzić wszystkie dane ze świadectwa, wyniki egzaminu oraz szczególne osiągnięcia.
  4. Po wprowadzeniu wszystkich danych należy kliknąć przycisk Zapisz.

Należy pamiętać, że kopię świadectwa potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły kandydat musi dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru w dniach 19-25.06.2019 r. do godz. 15:00 (w przeciwnym razie nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym). Dane ze świadectwa, które zostały wpisane na koncie kandydata, zostaną jeszcze zweryfikowane przez komisję rekrutacyjną.
Zachęcamy do samodzielnego wprowadzanie danych do systemu przez rodziców kandydatów do szkół ponadpodstawowych (i ponadgimnazjalnych).

Komentarze zamknięte.