Mikołajki na sportowo - Mikołajkowy Turniej Ringo

0
6 grudnia uczennice klas siódmych wzięły udział w Mikołajkowym Turnieju Ringo. Celem rozgrywek było propagowanie zdrowego stylu życia, popularyzacja gry rekreacyjnej ringo, dobra zabawa w duchu fair play. Zespoły rozgrywały mecze systemem każdy z każdym. Zacięta walka trwała aż do ostatniego punktu. Zwycięzcą turnieju została drużyna z klasy 7b, drugie miejsce zajęły dziewczęta z klasy 7a, trzecie miejsce przypadło w udziale reprezentantkom klasy 7c. Sportowa rywalizacja została nagrodzona pucharami, dyplomami i słodką niespodzianką. Nagrody w imieniu Mikołaja wręczyła organizatorka turnieju Małgorzata Żytyńska

Komentarze zamknięte.