Analiza potrzeb młodzieży województwa zachodniopomorskiego

0

Drodzy Uczniowie klas 7-8 !


Rada Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego
zwraca się do Was z prośbą o pomoc w przeprowadzeniu badania potrzeb młodzieży w naszym województwie. Raport, który powstanie po zakończeniu analizy, będzie podstawą do podejmowania decyzji przy tworzeniu strategii dla młodzieży w kolejnych latach.

 

Grupą docelową badania jest młodzież w wieku 13 – 20 lat, mieszkająca w województwie zachodniopomorskim. W formularzu pytamy o ulubione miejsca, sposoby  spędzania wolnego czasu, szkołę, zajęcia dodatkowe oraz wiele innych aspektów życia młodzieży. Zdajemy sobie sprawę, że obecnie nauka odbywa się w innym trybie niż zazwyczaj– w ankiecie prosimy o odniesienia do stanu sprzed pandemii Covid-19, co zostało  wyszczególnione przy każdym pytaniu.
Badanie jest całkowicie anonimowe i dobrowolne, odbywa się poprzez ankietę do wypełnienia pod adresem:
https://www.survio.com/survey/d/rmwz    

 

Czyniąc to, niezwykle przyczynicie się do tworzenia spójnej polityki młodzieżowej województwa oraz zadbania o lepsze jutro młodych.
Za każdą formę zaangażowania serdecznie dziękujemy.

 

Komentarze zamknięte.