0
Informacje o terminach i czasie trwania egzaminu podane są w Komunikacie  dyrektora  Centralnej  Komisji  Egzaminacyjnej  z  24 kwietnia  2020  r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku – Aktualizacja z 20 maja 2020 r.  Można je znaleźć na stronie
https://www.oke.poznan.pl/files/cms/90/harmonogram_e8_eg_em_2020_aktualizacja.pdf

 

Komentarze zamknięte.