0

UWAGA! DOTYCZY OBIADÓW

W dniach 01.09.2020 r.  –  04.09.2020 r. w godzinach 7:00 – 15:00 przyjmowane będą wypełnione deklaracje na korzystanie z obiadów szkolnych. Deklaracje dla  klas 1 – 8 znajduje się na stronie internetowej szkoły  w komunikatach.
Pierwszeństwo  korzystania z posiłków mają: dzieci świetlicowe, dzieci osób samotnie wychowujących, MOPR, dzieci przysposobione, oddział  przedszkolny i klasy IV.
Pozostali  uczniowie w zależności od ilości miejsc.
Deklaracje dla odzialu przedszkolnego  znajdują się u wychowawcy.
Z nowym rokiem szkolnym obowiązują inne numery obiadowe dla każdego dziecka, w związku z tym prosimy nie  regulować należności za obiady na numerach zeszłorocznych. Informację o kwocie za posiłki we wrześniu  2020 r. uzyskać można przy złożeniu deklaracji.
W wysokościach opłat uwzględniane są odpisy obiadowe za dany miesiąc i wszystkie dni wolne od zajęć dydaktycznych ustalonych przez Dyrektora Szkoły
Informacja o terminach wpłat, koszcie posiłków za dany miesiąc umieszczana  będzie  na tablicy ogłoszeń przy stołówce szkolnej, na tablicy ogłoszeń   w szatni , na drzwiach wejściowych do szkoły oraz na stronie internetowej szkoły (zakładka obiady) harmonogram  opłat na cały rok szkolny.

 

Posiłki dla oddziału  przedszkolnego  i oddziałów  szkolnych wydawane będą  od  dnia  07.09.2020 r.
DEKLARACJA OBIADOWA

 

 

Komentarze zamknięte.