INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

0

         Zapisy uczniów klas młodszych do świetlicy szkolnej odbywać się będą drogą elektroniczną. Karty zgłoszenia (do pobrania w załączniku) należy przesłać do dnia 01.09.2020 r. (wtorek) na adres e-mail: pswiatkowska@lekcje.sp46.szczecin.pl. Rodzice uczniów klas pierwszych składają wnioski droga elektroniczną lub osobiście w dniu rozpoczęcia roku szkolnego w wyznaczonym miejscu.
            Do świetlicy szkolnej przyjmowane będą tylko dzieci rodziców pracujących. Obowiązkiem każdego rodzica, który chce żeby jego dziecko uczęszczało do świetlicy szkolnej jest dostarczenie zaświadczenia o zatrudnieniu obojga rodziców/opiekunów prawnych do dnia 05.09.2020 r.(piątek).
Wychowawcy Świetlicy SP 46 🙂
formularz zgłoszeniowy

Komentarze zamknięte.