0

25 czerwca 2021 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego i pożegnanie klas ósmych. Zachowując reżim sanitarny, uczniów pożegnała dyrektor Magdalena Zawacka – Walczak, wychowawcy klas oraz przedstawiciele Grona Pedagogicznego oraz Rady Rodziców. Wzorowi uczniowie nagrodzeni zostali pamiątkowymi książkami oraz mieli zaszczyt wpisać się do Złotej Księgi Uczniów Szkoły Podstawowej nr 46.

W podziękowaniu za 8 lat wspólnej nauki absolwenci przekazali na ręce pani dyrektor dar serca – certyfikat potwierdzający wpłatę 500 zł na rzecz chorej Ingi Niedźwiedzkiej.

Wychowawcy klas ósmych życzą swoim wychowankom samych sukcesów na kolejnych etapach edukacyjnych!

Komentarze zamknięte.