PŁYTA ZESPOŁU WOKALNEGO Z SP 46!!!

Miło nam poinformować, że w grudniu 2013 Zespół wokalny Schola Cantorum z naszej szkoły pod przewodnictwem pana Mariusza Zygmunta wraz z Zespołem muzyki dawnej “Musica Sedina” nagrał płytę z utworami świątecznymi z dawnych wieków.

Na płycie zatytułowanej “OZDOBNIE CHWAŁĘ JEMU” znalazło się dziesięć utworów w następującej kolejności:
1. Anonim /XVI w./ -„Ozdobnie chwałę jemu”
2. Michael Praetorius /1571-1621/ -„Der Morgenstern ist auf gegangen”
3. Anonim /XVI w./ -„Szczodry wieczór”
4. Anonim /XVI w./-„Quem pastores laudavere”
5. Michael Praetorius /1571-1621/ -„In natali Domini”
6. Anonim /XVI w./ -„Radujcie się weselcie się”
7. Michael Praetorius /1571-1621/ -„Lobt Gott ihr Christen all zu gleich”
8. Józef Kobierkowicz /I poł. XVIII w./ -„Apparuit benignitas”
9. Anonim /XVI w./ „Gaudete, gaudete! Christus est natus”
10. Anonim /XVI w./ „Ozdobnie chwałę jemu” wersja instrumentalna.

Poniżej prezentujemy fragmenty nagrań, informacji oraz fotografii związanych z tym wydarzeniem: