Wolontariat SP 46 działa dla dzieci z Ukrainy

Dnia11 marca uczniowie klasy 7c wraz z opiekunem p. Julitą Katkowską-Ciompeła dostarczyli  artykuły papiernicze, które zebraliśmy w szkole w ramach akcji ” Pomoc dla Ukrainy” . Wszystkie podarowane rzeczy będą służyły dzieciom, które są objęte opieką Centrum Psychologiczno- Pedagogicznym przy ul. Mickiewicza.
Rodzicom i uczniom, którzy zaangażowali się w akcję bardzo dziękujemy. To dobrze, że można na Was liczyć.

Również w tym roku organizujemy zbiorę materiałów higienicznych, pielęgnacyjnych dla dzieci (zasypki, płyny do kąpieli, mydełka, oliwki, chusteczki nawilżane, pieluszki, itp.)

Zebrane dary zostaną przekazane do Fundacji Małych Stópek.

Czas i w tym roku bardzo trudny, ale wierzymy, że uda nam się wspólnie pomóc tym najmniejszym. Wam Kochani za włączenie się do akcji dziękujemy!

TERMIN ZBIÓRKI: 13.12.2021 r. – 17.12.2021 r.

Na przenoszone rzeczy przygotowany jest karton w holu na pierwszym piętrze.

Opiekunki Szkolnego Koła Wolontariatu Małgorzata Szulc i Sylwia Łastowska

Nasi wolontariusze pod okiem P. Małgosi Szulc i P. Sylwii Łastowskiej zasadzili cebulki kwiatowe. Na efekty musimy poczekać do wiosny.

KASZTANOBRANIE DLA FILIPKA W SP 46

Trwa akcja zbiórki kasztanów w naszej szkole . Cały dochód ze sprzedaży kasztanów zostanie przeznaczony na poczet operacji serca chłopca.

Pierwsze zbiory zostały już przekazane przez szkolnych wolontariuszy i zachęcamy wszystkich do udziału w akcji, która potrwa do 19 października. 

Kasztany prosimy dostarczać do swoich wychowawców lub do pań przy wejściu do szkoły  (nie zapomnijcie podpisać swoich zbiorów ).

Prosimy pamiętać o prawidłowym przechowywaniu kasztanów do czasu dostarczenia (kasztany muszą oddychać , nie należy ich długo trzymać w szczelnie zamkniętych workach lub pudłach) .Miejsce przechowywania powinno być suche.

Szczegóły akcji w załączniku.

Kasztanobranie

Wolontariat (łac. voluntrius – dobrowolny) – dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych.Określenie bezpłatna nie oznacza bezinteresowna, lecz bez wynagrodzenia materialnego.W rzeczywistości wolontariusz uzyskuje liczne korzyści niematerialne: satysfakcję, spełnienie swoich motywacji (poczucie sensu, uznanie ze strony innych, podwyższenie samooceny itd.), zyskuje nowych przyjaciół i znajomych, zdobywa wiedzę, doświadczenie i nowe umiejętności, a w związku z tym i lepszą pozycję na rynku pracy. Określenie wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie oznacza, że nie każda praca na rzecz innych jest wolontariatem. Np. pomoc własnej babci wolontariatem nie jest, natomiast pomoc starszej osobie w pobliskim hospicjum czy domu pomocy społecznej – jest.

(źródło:Wikipedia)