ico

E-Dziennik

Jesteś tutaj: Home » E-Dziennik
Dostęp do LIBRUS Synergia– kliknij, aby wejść
https://portal.librus.pl/szkola
Logowanie do systemu Synergia. Krótki przewodnik
https://portal.librus.pl/rodzina/artykuly/jak-zalogowac-sie-do-systemu-synergia-krotki-przewodnik-1
POMOC  TECHNICZNA

Procedury dotyczące korzystania przez nauczycieli i opiekunów prawnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 46 w Szczecinie  z modułu e-dziennika
pn. „Wiadomości”
1. W dzienniku elektronicznym, który w Szkole Podstawowej nr 46 w Szczecinie funkcjonuje równolegle z tradycyjnym dziennikiem papierowym, do przekazywania    i wymiany informacji pomiędzy nauczycielami a opiekunami prawnymi uczniów służy moduł   „Wiadomości”.
2. Moduł „Wiadomości” służy do komunikacji i przekazywania informacji zwrotnej, nie może jednak zastąpić kontaktów osobistych i dokumentacji papierowej zgodnie z zapisami w  statucie placówki, ponieważ jest jedynie narzędziem wspomagającym.
3.Informacje przekazywane za pomocą „Wiadomości” mogą dotyczyć wyłącznie spraw bieżących:
a) nauczyciele – informacje dot. dłuższej nieobecności ucznia, informacje o składkach, sprawy organizacyjne, wyjścia, imprezy, ustalanie terminu spotkania indywidualnego rodzica  z nauczycielem.
b) opiekunowie prawni uczniów – ustalenie terminu osobistego spotkania z wychowawcą lub innym nauczycielem, informacja o dłuższej nieobecności ucznia  w szkole, zmiana danych osobowych (np. numeru telefonu  )
4. Wychowawca lub inny nauczyciel, do którego zwróci się opiekun prawny ucznia za pomocą „Wiadomości”, nie ma obowiązku odpowiadać drogą elektroniczną na pytania wykraczające poza zakres wyznaczony w p. 3a (np. zachowanie uczniów, zadania domowe, sprawdziany,  informacje o uzyskanych ocenach, skargi itp.), ma natomiast prawo zaprosić opiekuna prawnego ucznia na rozmowę, która odbędzie się w szkole i poświęcona będzie poruszonym przez niego tematom.