ico

Karta rowerowa

Jesteś tutaj: Home » Karta rowerowa
Warunki uzyskania karty rowerowej:
– ukończone 10 lat
– zdany egzamin teoretyczny oraz praktyczny
– pisemna zgoda rodziców lub opiekunów
– wypełniony arkusz zaliczeń.
Uczeń,  który spełnił powyższe warunki może otrzymać kartę rowerową. Wydaje ją bezpłatnie dyrektor szkoły.
  Egzamin teoretyczny przebiega w formie  testu – należy prawidłowo odpowiedzieć na przynajmniej 80%  pytań z zakresu ruchu drogowego oraz zasad  udzielania pierwszej pomocy. Uczeń, który zdał egzamin teoretyczny może przystąpić do egzaminu praktycznego. Szczegółowych informacji udziela nauczyciel techniki  – p. D. Ćmielewska.
A oto przydatne adresy stron internetowych, przy pomocy  których możesz przygotować się do egzaminu na kartę rowerową,  pogłębić  swoją wiedzę i umiejętności oraz rozwiązać  przykładowe testy:
www.brd.edu.pl
www.kartarowerowa.net.pl