ico

Profilaktyki Zdrowotnej

Jesteś tutaj: Home » Profilaktyki Zdrowotnej

  OGÓLNOPOLSKI  PROGRAM PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ “PROBLEM Z GŁOWY”logows

Problem wszawicy nigdy nie przestał być aktualny. Z różnym natężeniem pojawia się on w placówkach edukacyjnych.
W naszej szkole został więc zrealizowany Ogólnopolski Program Profilaktyki Zdrowotnej ,,Problem z głowy’’, podejmujący działania zapobiegające szerzeniu się wszawicy
w szkołach. Wszawica nie musi być problemem. Nie bójmy sięo niej rozmawiać. Istnieją skuteczne sposoby na jej zapobieganie i leczenie. Współpraca rodziców, pedagogów
i pielęgniarek szkolnych była podstawą Programu.

Uczniowie z klas 1-6  brali udział w ciekawych zajęciach edukacyjnych, które przeprowadzili wychowawcy w oparciu o zaproponowane przez Program scenariusze. Podczas zajęć dzieci dowiedziały się czym jest wszawica, jak jej przeciwdziałać i jak skutecznie leczyć. Tolerancja wobec osób dotkniętych problemem była ważnym punktem zajęć. Rodzice naszych uczniów otrzymali Poradniki edukacyjne nt. wszawicy i jej zwalczania, a także mieli możliwość uczestniczenia w spotkaniach z pielęgniarką szkolną.

Chętni uczniowie wykonali prace plastyczne przedstawiające przygody BubbleBoya i Pana Wszy. Wybrane plakaty zostały zamieszczone na stronie internetowej www.problem-z-glowy.pl i reprezentują naszą szkołę w podsumowującym Program ,,Problem z głowy’’  konkursie plastycznym. Prace, które zdobyły największą ilość głosów w głosowaniu internetowym zostały nagrodzone.

  Dziękujemy uczniom, nauczycielom i rodzicom za udział w Programie.        

Koordynatorki Programu ,,Problem z głowy’’:
Anita Karakiewicz – pielęgniarka szkolna
  Katarzyna Borzycka – wychowawca świetlicy

A oto niektóre prace  uczniów naszej szkoły: