ico

Rada Rodziców

Jesteś tutaj: Home » Rada Rodziców
PREZYDIUM RADY RODZICÓW :
Przewodnicząca – p. Monika Szymczak
Zastępca Przewodniczącego – p. Waldemar Kulpiński
Skarbnik – p. Sylwia Burnas

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 20120/20221
Rada Rodziców działająca przy Szkole Podstawowej nr 46 w Szczecinie jako przedstawiciel wszystkich Rodziców, zwraca się do Państwa o finansowe wsparcie naszej wspólnej działalności  i wpłaty – jak co roku – na konto Rady Rodziców kwoty  50 zł od rodziny. Dzięki Państwa pomocy i współpracy jesteśmy w stanie wspomóc szkołę naszych dzieci  w realizacji wielu projektów edukacyjnych  i wychowawczych.  Z tych pieniędzy kupowane są m.in. dodatkowe podręczniki tak, by dzieci nie musiały nosić ciężkich plecaków, sprzęt multimedialny, nagrody na  konkursy i na zakończenie roku szkolnego, bal karnawałowy klas młodszych i dyskoteki klas starszych, festyn szkolny i wiele innych.
Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać na konto:
83 1240 1864 1111 0010 2661 9292
W tytule proszę podać imię i nazwisko dziecka/dzieci oraz klasę/ klasy do których uczęszcza/uczęszczają.
Dziękując za dotychczasową współpracę i licząc na Państwa zrozumienie i pomoc
Pozdrawiamy – Zarząd Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej 46